Sauga

Duomenų sauga


LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Mokinių ir tėvų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas

 

Civilinė sauga

 

Ekstremalių situacijų valdymo grupė

Pirmininkė- Giedrė Kučauskaitė, mokyklos direktorė

Nariai:

Agnė Songailė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;

Agnė Patejūnienė,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Daiva Mikaliūnienė, mokytoja;

Aušra Cibienė, sekretorė.

 

Ekstremalių situacijų prevencijos planas

Atnaujinta: 2023-02-14