Informacija apie COVID-19

Centro direktoriaus įsakymai:

Įsakymas dėl situacijų valdymo grupės

Įsakymas dėl situacijų valdymo grupės sudarymo

Įsakymas dėl situacijų valdymo algoritmo


 

Izoliacija po kontakto su sergančiuoju COVID-19 bus privaloma ir pasiskiepijusiems

 

 

Šiuo metu teikiame bendrą informaciją, ką daryti, jei ugdymo įstaigoje COVID-19 susirgo VAIKAS:

 1. Įpareigokite atsakingą komandą imtis veiksmų:
  1. sudaryti sąrašą asmenų, turėjusių didelės rizikos sąlytį bei užpildyti kitą informaciją pateiktą EXCEL lentelėje (pridėta) ir ją pateikti Visuomenės sveikatos biurui el. paštu: covidsusirgimas@vvsb.lt;
  2. priminti sergančiajam (jo atstovui) apie saviizoliacijos būtinybę;
  3. apie situaciją informuoti visą įstaigos bendruomenę bei atitinkamai artimą sąlytį turėjusius asmenis, pranešant apie atliekamus ir būsimus veiksmus, bei asmenis, į kuriuos galima kreiptis dėl situacijos;
  4. sudaryti sąrašą ugdymo įstaigos patalpų, kuriose sergantysis lankėsi. Pagal poreikį aptarti ir užsakyti patalpos (-ų) dezinfekciją, remiantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pateikta dezinfekcijos užsakymo tvarka (pridėta);
  5. pagal poreikį, gavus NVSC rekomendacijas, atšaukti masinius renginius ir imtis kitų apsaugos priemonių ugdymo įstaigos bendruomenėje. Dėl renginių galite pasikonsultuoti su NVSC el. paštu: vilnius@nvsc.lt.
 2. Informuokite Vilniaus miesto savivaldybės administraciją: https://forms.gle/wRsZsSoFG3LR4WUN6

 

Informacija, ką daryti, jei ugdymo įstaigoje COVID-19 susirgo DARBUOTOJAS:

 1. Sužinojus informaciją pirmiau iš darbuotojų negu NVSC, informuokite 12 val. bėgyje NVSC vilnius@nvsc.lt, nurodant susirgusio darbuotojo:
  1. vardą, pavardę;
  2. asmens kodą;
  3. telefono numerį;
  4. patvirtinto susirgimo COVID-19 tikslų laiką.
 2. įpareigokite komandą imtis veiksmų:
  1. sudaryti sąrašą asmenų, turėjusių didelės rizikos sąlytį bei užpildyti kitą informaciją pateiktą EXCEL lentelėje (pridėta) ir ją pateikti NVSC el. paštu: darbdaviams.vilnius@nvsc.lt (patiksliname, susirgus vaikui ir darbuotojui lentelės siunčiamos skirtingais el. paštais);
  2. priminti sergančiajam (jo atstovui) apie saviizoliacijos būtinybę;
  3. apie situaciją informuoti visą įstaigos bendruomenę bei atitinkamai artimą sąlytį turėjusius asmenis, pranešant apie atliekamus ir būsimus veiksmus, bei asmenis, į kuriuos galima kreiptis dėl situacijos;
  4. sudaryti sąrašą ugdymo įstaigos patalpų, kuriose sergantysis lankėsi. Pagal poreikį aptarti ir užsakyti patalpos (-ų) dezinfekciją, remiantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pateikta dezinfekcijos užsakymo tvarka (pridėta);
  5. pagal poreikį, gavus NVSC rekomendacijas, atšaukti masinius renginius ir imtis kitų apsaugos priemonių ugdymo įstaigos bendruomenėje. Dėl renginių galite pasikonsultuoti su NVSC el. paštu: vilnius@nvsc.lt.
 3. Informuokite Vilniaus miesto savivaldybės administraciją: https://forms.gle/wRsZsSoFG3LR4WUN6

 

DĖL PGR TYRIMO MOKINIAMS ATLIKIMO. Informuojame, kad visi mokiniai, gavę teigiamą kaupinio tyrimo rezultatą ar teigiamą savikontrolės tyrimo rezultatą (atlikus greitojo antigeno testą), yra laukiami Vilniaus mobiliajame punkte (Gerulaičio g. 1) atvykstant iš karto užsiregistravus (1808.lt, tel.: 1808) PGR tyrimui ir gavus patvirtinančią registracijos žinutę. Žinome šiuos rezultatus, planuojame srautus, tad esame pasirengę priimti šiuos mokinius nesvarbu, kokia data nurodyta registracijoje. Taip stengiamės, kad PGR rezultatai būtų gauti kuo greičiau ir mokykla žinotų, kokių veiksmų reikia imtis.  

 

 

Primename, kad didelės rizikos sąlytį (artimą sąlytį su COVID-19 atveju) turėjęs asmuo yra:

 • turėjus sąlytį su COVID-19 atveju jo užkrečiamumo periodu (72 val. laikotarpiu iki tol, kol atvejui pasireiškė simptomai, ir tęsiasi 10 d. nuo simptomų atsiradimo arba 72 val. laikotarpiu iki tepinėlio užsikrėtusiajam paėmimo ir 10 d. laikotarpiu nuo tepinėlio paėmimo, jei atvejui simptomai nepasireiškė);
 • turėjęs tiesioginį sąlytį su COVID-19 atveju iki 2 m atstumu ilgiau nei 15 min.;
 • turėjęs tiesioginį fizinį sąlytį (kontaktą) (pvz. spaudęs ranką);
 • turėjęs tiesioginį sąlytį be apsaugos priemonių su užkrėstais COVID-19 atvejo kūno skysčiais (pvz. sergantysis pakosėjo į veidą, plikomis rankomis liestos COVID-19 atvejo panaudotos vienkartinės nosinės ir pan.);
 • buvęs uždaroje aplinkoje (pvz. namuose, klasėje, posėdžių salėje ir pan.) su COVID-19 atveju ilgiau nei 15 min.

 

 

Kviečiame vadovautis algoritme nurodyta atnaujinta informacija dėl COVID-19.

Pateikiami aktualiausi pasikeitimai

 1. Nustatant didelės rizikos sąlytį su COVID-19 liga (koronoviruso infekcija) turėjusius asmenis, reikia skaičiuoti paskutinių 4 dienų laikotarpį (imtinai nuo simptomų pasireiškimo ar paskutinės kontakto dienos besimptomiu atveju) iki simptomų pasireiškimo arba iki teigiamo testo rezultato, jei atvejis besimptomis.
 2. Pasikeitė Excel lentelės forma dėl didelės rizikos sąlytį su sergančiu COVID–19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusių asmenų. Jeigu pildant Excel lentelės formą kylą klausimų, kviečiame kreiptis į NVSC pirminio informavimo grupės koordinatorių Žymantą Žandarą, tel. +370 645 947 44.
 3. Patiksliname, kad į Excel lentelės formą, neįtraukiami asmenys (pagal įsakymo Nr. V-352 algoritmus), jei jie:
 • pilnai vakcinuoti (prieš mažiau nei 90 dienų);
 • turi teigiamą serologinio tyrimo atsakymą (atlikta prieš mažiau nei 60 dienų);
 • asmenys persirgę COVID-19 (prieš mažiau nei 90 dienų);
 • asmenys nekontaktavę ir nelankę švietimo įstaigos grupėje, susirgusio Covid-19 liga (koronovirusino infekcija) užkrečiamumo laikotarpiu.
 1. Ugdymo įstaigos vadovas pildydamas anketą dėl COVID-19 ligos atvejo švietimo įstaigoje ir pateikdamas duomenis Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, neturi prikabinti Excel lentelės formos.
 2. Prašome vadovo informuoti apie patvirtintą susirgimą COVID-19 liga (koronaviruso infencija) NVSC per 12 val. – adresu  – vilnius@nvsc.lt nurodant:
 • kas susirgo – ugdytinis (vaikas) ar darbuotojas;
 • susirgusiojo vardą, pavardę, asmens kodą;
 • patvirtinto susirgimo COVID-19 tikslų laiką;
 1. Tik epidemiologui paprašius yra siunčiama ugdymo įstaigos parengta Excel lentelės formą.

 

_______________________________________________________________________

Kaip elgtis mokykloms, jei mokiniui ar darbuotojui nustatoma COVID-19

                   Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimas dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo pratęsimo iki birželio 16 d. ​

Dėl karantino pratęsimo iki 2020-06-01Nuo kovo 13 d. iki balandžio 17 d., stabdoma Centro veikla.  Į šį periodą įtraukiant ir šv. Velykų atostogas.
Ugdymosi procesas nenutrūks ir bus tęsiamas virtualiai.

 ATNAUJINTA INFORMACIJA!
 

Kovo mėn. 16 - 27 d. skelbiamos pavasario atostogos.  
  Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano
Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų


Centro direktoriaus įsakymai:
Įsakymas dėl darbo organizavimo tvarkos karantino laikotarpiu
Įsakymas dėl situacijų valdymo grupės
Įsakymas dėl veiksmų plano nustačius COVID-19Nuo kovo 30 d. iki balandžio 17 d. ugdymosi procesas vyks nuotoliniu būdu.Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Psichologijos skyriaus specialistų parengta atmintinė mokiniams „Kaip tu gali padėti sau!"
 


Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymas dėl covid-19 grėsmės valdymo priemonių​

Dėl grėsmės valdymo priemonių


 

Atkreipiame dėmesį, kad visiems žmonėms, kurie neseniai grįžo iš aukščiau paminėtų koronaviruso paveiktų teritorijų, 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos  rekomenduojama likti namuose ir stebėti savo sveikatą.

Vaikai, grįžę iš Kinijos ar aukščiau paminėtų regionų, turi 14 d. likti namuose, jų tėvai – informuoti ugdymo įstaigos administraciją.

Tėvai, grįžę iš Kinijos ar aukščiau paminėtų regionų, turi kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC) arba 14 d. dirbti nuotoliniu būdu.

Mokytojai, grįžę iš Kinijos ar aukščiau paminėtų regionų, turi kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC).


               
                                    
                

                    

Atnaujinta: 2021-11-29