Pasižvalgymai po Vilnių

PAMOKOS PLANAS

Mokykla

Vilniaus Jono Laužiko konsultacinis-mokymo centras

Klasė, dalykas

Lietuvių kalbos ir matematikos integruota pamoka, 5-6 klasių mokiniams

Mokytojai

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja Giedrė Kučauskaitė ir matematikos vyr. mokytoja Lina Židonienė

Bendrosios kompetencijos

· mokėjimo mokytis: taiko nurodytas mokymosi strategijas, įsivertina savo mokymosi veiklą;

· komunikacinė: supranta vietovardžių kildinimo reikšmę, vartoja matematines ir kalbos sąvokas kalboje;

· socialinė: įsitraukę į mokymosi turinio kūrybą, išvysta savo veiklos rezultatą ir suvokia jo prasmingumą.

Pasiekimai iš bendrųjų programų

Nuostatos

 Siekia tobulinti savo rašytinės ir sakytinės kalbos gebėjimus, vertina konstruktyvią grįžtamąją informaciją; ugdosi mintiną skaičiavimą, logiškumo sampratą.

 Gebėjimai

Nuspėja žodžių etimologiją, remiantis asmenine samprata, vartodami mokytojo pasiūlytas leksines ir gramatines priemones; naudojasi loginiais ir intelektiniais įgūdžiais, sistemina ir apdoroja informaciją.

 Žinios ir supratimas

Apibūdina žodžius, darinius, vartoja naujas sąvokas; pakartoja daugybos lentelę, veiksmų eilę,  laipsnių savybes ir veiksmus, geometrinių figūrų pavadinimus, perimetrų ir plotų skaičiavimus, domisi Vilniaus istorija ir įvairiais miesto objektais.

Pamokos tema

Pasižvalgymai po Vilnių

Pamokos tipas

Integruota, žinių, įgūdžių ir mokėjimų pritaikymo pamoka

Pamokos uždavinys (-iai)

· Žinodami etimologijos sąvoką, suvokdami vietovardžių kildinimo galimybes, nuspės Vilniaus mikrorajonų pavadinimų kilmę.

 · Atliekant matematines užduotis susipažins su Vilniaus mikrorajonų žemėlapiu, statistika bei žymiausiais miesto objektais.

Priemonės

1. Kompiuteriai.

2. Darbo lapai.

3. Matematinės dėlionės.

4. Geometrinės figūros.

Metodai

Mokytojo paaiškinimas, individualus ir grupinis praktinis darbas, darbas su informacija, darbas porose, kūrybinis darbas.

MOKYMO IR MOKYMOSI EIGA

Mokymo ir mokymosi veikla

Trukmė

Pastabos

Mokinių sudominimas. Pasidžiaugiama, jog mokykloje vyksta „Mokymosi KITAIP“ diena ir visose pamokose bus kalbama apie Vilnių. Trumpai papasakojama, kaip vyks pamoka. Pristatomi pamokos uždaviniai. Mokiniai nuteikiami įdomiam darbui.

4 min.

Mokiniams parodomas filmukas apie Vilniaus įkūrimą.                                         

Lietuvių kalbos mokytoja primena etimologijos sąvoką, pakalbama apie gimtinių pavadinimų kilmės aiškinimą. Paaiškina, jog Vilniaus miestas turi 21-ą mikrorajoną ir mokiniai darbo lapuose bando įspėti pavadinimo kilmę. Dirba savarankiškai. Įrašę spėjamą variantą gauna ir atsirenka teisingą atsakymą. Grupėse diskutuoja, kiek ir kuriuos pavadinimus nuspėjo, kokia jų kilmė.

17 min.

 

Matematikos mokytoja pademonstruoja kaip Microsoft Excel programoje sudaryti statistines gyventojų ir plotų diagramas.

10 min.

Palyginama, kurio miesto rajono plotas didžiausias ir kuriame daugiausiai gyventojų.

Mokiniai atlieka greitus mintinus matematinius skaičiavimus ir sudėlioja Vilniaus miesto pagrindinių pastatų dėliones. Dirbama poromis.

6 min.

 

Iš paruoštų geometrinių figūrų kuriama miesto rotušė. Mokiniai prisimena ir sudurtinių žodžių darybos pamatą.

5 min.

 

Apibendrinimas: vertinimas, įsivertinimas, refleksija

 

 

Mokytojos apibendrina pamoką, mokiniai kartu su mokytojom aptaria (jei buvo) padarytas klaidas. Pamoka taikomas formuojamasis vertinimas. Paprašoma visų mokinių atsistoti ir paskelbiama paskutinė užduotis:„Atidžiai paklausykite. Kai pasakysiu „vienas, du, trys“, tie, kuriems pamoka nepatiko, atsisėda, kuriems patiko – pritupia, kuriems labai patiko – lieka stovėti ir pasiploja sau už darbą.“

3 min.

Mokiniams išdalinami lapeliai su nebaigtais sakiniais, paprašoma juos pratęsti:

• Pamokoje sužinojau, kad...

• Buvo įdomu...

• Norėčiau daugiau sužinoti...

 

 

Atnaujinta: 2020-01-31