Įsivertinimas 2018


Vadovo veiklos ataskaita už 2018 metusVeiklos kokybės įsivertinimas 2018

Bendras pristatymas 20181.1.1. Asmenybės tapsmas

2.1.1. Ugdymo tikslai

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai

2.1.3 Orientavimasis į mokinių poreikius

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas

2.3.1. Mokymasis

3.1.1. Įranga ir priemonės

3.1.3. Aplinkų bendrakūra

3.2.2. Mokymasis virtualioje erdvėje

4.2.1. Veikimas kartu

4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais (globėjais)

4.2.3. Centro tinklaveika

Atnaujinta: 2019-04-15