Aktualijos

Vasario 16-oji - LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

 

"– baisu būtų, Lietuva, pametus Tave iš akių, Tavo ranką pametusiam būtų baisu: žiūrėti – ir nematyti, klausyti – ir negirdėti".

                                                                                                                                                                                                (Justinas Marcinkevičius)

 
Ankstesni įrašai