Aktualijos

Programos „Įveikiame kartu“ užsiėmimas mokiniams „Patyčios“

 

KOVAS – SĄMONINGUMO DIDINIMO MĖNUO BE PATYČIŲ 2021

Patyčios

Viena iš ypač skaudžių problemų mokyklose – patyčios. Patyčios – tai nuolatinis fizinės ar psichologinės jėgos panaudojimas, sąmoningai siekiant sužeisti ar įskaudinti kitą asmenį, kuris negali ir nemoka savęs apginti. Vaikams svarbu mokytis atpažinti patyčias, nusiteikti nesityčioti iš kitų, rasti tinkamas išeitis, kai tyčiojamasi iš tavęs ar kito.

Šiandien pamėginome su mokiniais atsakyti į klausimą, kaip reikia elgtis, kad visi jaustųsi gerai.

 

 Užduotėlė  „Be patyčių“

Veiklos tikslas - mokytis pastebėti atpažinti patyčias, ugdyti pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimų gebėjimus, užkirsti kelią patyčioms, smurtui, gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą ir skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio santykius.

Paklausiau mokinių nuomonės:

- kaip jaučiasi tas, iš kurio tyčiojamasi?

- kaip jaučiasi tas, kuris tyčiojasi?

- kodėl, kas nors tyčiojasi iš kito?

Parodžiau mokiniams „Elgesio be patyčių taisykles.

 

Užduotėlė  „Prieš patyčias“

Kaip reikia elgtis,

kad visi jaustųsi gerai

Kaip nereikia elgtis,

kad visi jaustųsi gerai

Apibendrinimas

Ką daryti, jei kas nors priekabiauja, jei ko nors bijai: 

Jeigu tave skriaudžia, tu gali...................................................................................................

Jeigu bijai skriaudėjų, tu gali...................................................................................................

Jeigu niekam nepasakai, kad tave skriaudžia, tai.....................................................................

Mokykimės visi kartu praleisti progą pasityčioti.

 

                                                                            Parengė Kristina Ivanova, Jolanta Grikštienė
Ankstesni įrašai


  "O kas gi tu esi, Tėvyne, jei ne mes,
    jei ne mūs rankos, jei ne mūsų širdys?
   O kas gi esam mes, Tėvyne, jei ne tu, -
   kurios kiekvienas lašas – tavo mintys?“
                                  Justinas Marcinkevičius

 

Nepriklausomybė buvo siekis, kuris suvienijo tautą ir uždegė širdis. Su KOVO 11 - ąja !

Tad ir šiandien nepraraskime tikslo, kuris mus jungtų jau laisvoje šalyje: pagarbos vieni kitiems, vienybės ir gerovės siekio.

Mylėkime ir tikėkime ateities Lietuva, nes valstybę turėsime tokią, kokie būsime patys.

      Vaikų ligoninės onkohematologijos skyriuje kiekvienais metais vyksta Kaziuko mugė,  kurioje savo darbelius parduoda sunkiomis genetinėmis ir onkologinėmis ligomis sergantys vaikai.

      Vaikams labai svarbu, kad kiekvienas jų darbelis surastų savo šeimininką, todėl šiais metais Kaziuko mugė vyksta bekontakčiu būdu. Visi pinigai už parduotus vaikų ar jų tėvelių sukurtus darbelius atiteks vaikams.

 

Mugę organizavo mokytoja Svetlana Beinarovičienė ir onkohematologijos skyriaus auklėtoja Živilė Binkienė.

        Kiekvienas vaikas atsiduria pačiose įvairiausiose situacijose. Ir ne visos jos džiugina. Vaikas susiduria su kasdieniais sunkumais: pradėjęs mokytis jis gali jaustis blogai dėl didelių suaugusiųjų lūkesčių, jeigu bijo, kad negalės tų lūkesčių pateisinti. Visi vaikai trokšta dėmesio, jo pavydi. Vaikai mėgsta erzinti, bet pyksta, kai jį erzina kiti. Dažnai išgyvena dėl nepasiteisinusiu lūkesčių (pvz., nepateisinusi gimimo dienos dovana, nenupirktas žaislas, nuolatiniai draudimai). Visa tai gali kelti vaikui įtampą.

         Užduotėlė „Problemos sprendimas“

Veiklos tikslas – padėti mokiniui suprasti pagal jo patiriamus išgyvenimus atpažinti problemą ir įvertinti, ar jos sprendimui pasirinkta išeitis buvo tinkama.

Pasakiau mokiniams, kad šiandien aš bandysiu padėti jiems atpažinti, kada ir kokia jiems iškilo problema.

Paprašiau mokinių prisiminti ir nupiešti popieriaus lape kokį nors sunkumą, bėdą, nelaimę, konfliktą, kurį jam teko išgyventi. Pasikalbėjome apie jų įvardintą problemą, jos aplinkybes ir priežastis.

Tada mokinių paprašiau nuspalvinti tokį veidelį, kurio nuotaika atitinka jo savijautą išgyvenant sunkumus. Veideliai naudojami tarsi raktas problemos dydžiui įvertinti . Jei veidelis nuspalvintas viršutinėje eilėje, – problema buvo maža, jei apatinėje, – didelė.

Tada pasakiau mokiniams, kad tam, jog suprastų ar jie turi problemų, reikia orientuotis pagal jų pačių savijautą: jei linksma, smagu, ramu, saugu, – problemos nėra; jei liūdna, pikta, pavydu, baisu, – problema yra. Taip pat orientuotis galima ir pagal kitų nuotaiką ir elgesį – jei ant tavęs pyksta mama ar draugas, nepriima žaisti, – problema yra.

Norėdami į(si)tvirtinti gautas žinias, sužaidėme žaidimus- „Atpažink emocijas“ ir „Teigiamas ir neigiamas elgesys“ https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=.

Jolanta Grikštienė

     Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną, Vilniaus Jono Laužiko konsultaciniame-mokymo centre buvo renkamas Metų posakis ir Metų žodis.

     Balsavimo būdu Metų posakio nominacija atiteko "DARBAS IŠ NAMŲ", o Metų žodžio nominacija atiteko "MEET'AS".

 

Metų posakio ir Metų žodžio rinkimus organizavo mokytoja Giedrė Kučauskaitė, o rezultatus apipavidalino bibliotekininkė Aušra Cibienė

"– baisu būtų, Lietuva, pametus Tave iš akių, Tavo ranką pametusiam būtų baisu: žiūrėti – ir nematyti, klausyti – ir negirdėti".

                                                                                                                                                                                                (Justinas Marcinkevičius)