Aktualijos

Ekskursija po įspūdingą archeologinį rezervatą ir Valdovų rūmų menes

 

       Mokinių pavasario atostogų metu lankėmės labiausiai reprezentuojančiame ir simboliškame Lietuvos istoriniame pastate – Valdovų rūmuose. Kai kuriems tai buvo pirmas apsilankymas šiuose rūmuose. Pirmoje ekskursijos dalyje pasivaikščiojome po įspūdingą archeologinį rezervatą, apžiūrėjome išlikusius autentiškus mūrus ir šioje teritorijoje aptiktus unikalius radinius. Ekskursiją tęsėme menėse ir privačiuose valdovų apartamentuose su atkurtais istoriniais vėlyvosios Gotikos, Renesanso ir ankstyvojo Baroko interjerais. Visus sužavėjo gobelenų istorija ir krosnių koklių meninė puošyba. Pabaigoje pakilome į rūmų bokšto apžvalgos aikštelę, nuo kurios atsivėrė nuostabi Vilniaus – valdovų miesto – panorama.
     Apsilankymas Lietuvos istorijos širdyje pakylėja, nustebina ir nepalieka abejingų.
Ankstesni įrašai


Štai Velykos jau atėjo,

Aleliuja suskambėjo.

Žmonės skausmo daug iškentę,

Džiaugias Meilės, Taikos švente.

             (iš giesmės)

 

Stendą rengė bibliotekininkė Aušra Cibienė

 

KOVAS – SĄMONINGUMO DIDINIMO MĖNUO BE PATYČIŲ 2021

Patyčios

Viena iš ypač skaudžių problemų mokyklose – patyčios. Patyčios – tai nuolatinis fizinės ar psichologinės jėgos panaudojimas, sąmoningai siekiant sužeisti ar įskaudinti kitą asmenį, kuris negali ir nemoka savęs apginti. Vaikams svarbu mokytis atpažinti patyčias, nusiteikti nesityčioti iš kitų, rasti tinkamas išeitis, kai tyčiojamasi iš tavęs ar kito.

Šiandien pamėginome su mokiniais atsakyti į klausimą, kaip reikia elgtis, kad visi jaustųsi gerai.

 

 Užduotėlė „Be patyčių“

 

Veiklos tikslas - mokytis pastebėti atpažinti patyčias, ugdyti pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimų gebėjimus, užkirsti kelią patyčioms, smurtui, gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą ir skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio santykius.

Paklausiau mokinių nuomonės:

- kaip jaučiasi tas, iš kurio tyčiojamasi?

- kaip jaučiasi tas, kuris tyčiojasi?

- kodėl, kas nors tyčiojasi iš kito?

Parodžiau mokiniams „Elgesio be patyčių taisykles.

Parengė   Kristina Ivanova, Jolanta Grikštienė

  "O kas gi tu esi, Tėvyne, jei ne mes,
    jei ne mūs rankos, jei ne mūsų širdys?
   O kas gi esam mes, Tėvyne, jei ne tu, -
   kurios kiekvienas lašas – tavo mintys?“
                                  Justinas Marcinkevičius

 

Nepriklausomybė buvo siekis, kuris suvienijo tautą ir uždegė širdis. Su KOVO 11 - ąja !

Tad ir šiandien nepraraskime tikslo, kuris mus jungtų jau laisvoje šalyje: pagarbos vieni kitiems, vienybės ir gerovės siekio.

Mylėkime ir tikėkime ateities Lietuva, nes valstybę turėsime tokią, kokie būsime patys.

      Vaikų ligoninės onkohematologijos skyriuje kiekvienais metais vyksta Kaziuko mugė,  kurioje savo darbelius parduoda sunkiomis genetinėmis ir onkologinėmis ligomis sergantys vaikai.

      Vaikams labai svarbu, kad kiekvienas jų darbelis surastų savo šeimininką, todėl šiais metais Kaziuko mugė vyksta bekontakčiu būdu. Visi pinigai už parduotus vaikų ar jų tėvelių sukurtus darbelius atiteks vaikams.

 

Mugę organizavo mokytoja Svetlana Beinarovičienė ir onkohematologijos skyriaus auklėtoja Živilė Binkienė.

        Kiekvienas vaikas atsiduria pačiose įvairiausiose situacijose. Ir ne visos jos džiugina. Vaikas susiduria su kasdieniais sunkumais: pradėjęs mokytis jis gali jaustis blogai dėl didelių suaugusiųjų lūkesčių, jeigu bijo, kad negalės tų lūkesčių pateisinti. Visi vaikai trokšta dėmesio, jo pavydi. Vaikai mėgsta erzinti, bet pyksta, kai jį erzina kiti. Dažnai išgyvena dėl nepasiteisinusiu lūkesčių (pvz., nepateisinusi gimimo dienos dovana, nenupirktas žaislas, nuolatiniai draudimai). Visa tai gali kelti vaikui įtampą.

         Užduotėlė „Problemos sprendimas“

Veiklos tikslas – padėti mokiniui suprasti pagal jo patiriamus išgyvenimus atpažinti problemą ir įvertinti, ar jos sprendimui pasirinkta išeitis buvo tinkama.

Pasakiau mokiniams, kad šiandien aš bandysiu padėti jiems atpažinti, kada ir kokia jiems iškilo problema.

Paprašiau mokinių prisiminti ir nupiešti popieriaus lape kokį nors sunkumą, bėdą, nelaimę, konfliktą, kurį jam teko išgyventi. Pasikalbėjome apie jų įvardintą problemą, jos aplinkybes ir priežastis.

Tada mokinių paprašiau nuspalvinti tokį veidelį, kurio nuotaika atitinka jo savijautą išgyvenant sunkumus. Veideliai naudojami tarsi raktas problemos dydžiui įvertinti . Jei veidelis nuspalvintas viršutinėje eilėje, – problema buvo maža, jei apatinėje, – didelė.

Tada pasakiau mokiniams, kad tam, jog suprastų ar jie turi problemų, reikia orientuotis pagal jų pačių savijautą: jei linksma, smagu, ramu, saugu, – problemos nėra; jei liūdna, pikta, pavydu, baisu, – problema yra. Taip pat orientuotis galima ir pagal kitų nuotaiką ir elgesį – jei ant tavęs pyksta mama ar draugas, nepriima žaisti, – problema yra.

Norėdami į(si)tvirtinti gautas žinias, sužaidėme žaidimus- „Atpažink emocijas“ ir „Teigiamas ir neigiamas elgesys“ https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=.

Jolanta Grikštienė