Aktualijos

,,Pasvarstymai"

 

,,O kartą aš iki vakaro išbuvau prie upės, užsižiūrėjęs į nuskendusius debesis. Jie buvo balti, išdraikyti, ir žydrose jų properšose aš mačiau savo paties mintis, liūdnas ir nereikalingas... Ąžuolų viršūnės dar tebedegė saulėje, tik upės slėnis jau buvo juosvas. Po smakru tebejutau šiltą smėlį. Man pasirodė, kad kažkas – tylus ir didelis – guli po ąžuolais šalia manęs. Gal tas gražus vasaros vakaras….”

R.Granauskas

Prieš pamoką dvejojau, ar šiandien pasikartosim gramatiką, ar skaitysim nuostabiai gražų R.Granausko kūrinį ,,Kai šlama ąžuolai“. Vos pamačiau, kam pamoka (ligoninėje vaikai juk keičiasi)  – trapiai jautriai ligoniukei, kurią mokiau ir akivaizdžiai spalio mėnesį (į tą ligoninės skyrių jaunuoliai grįžta dažnai po daugybę kartų) taigi vos pamačiau tą mergaitę, iš karto apsisprendžiau. R.Granauskas! Tai buvo viena mieliausių pamokų. Už lango man šlamėjo liepos, o R.Granausko pasakojime ąžuolai.…

Jau senokai laikausi nuomonės, kad literatūros kritikai recenzijas rašo veikiau sau, nei skaitytojams. Tad literatūros vadovėlių tiesiog nebeskaitau. Kūrinius reikia skaityti pačiam, pačiam juos išjausti, pamatyti, juose pasivaikščioti, kai ką ir nepaliečiant paliesti...Kaip gera buvo neskubiai eiti kartu su pasakotoju. Išgirsti, kaip ,,mėnesiena vos girdimai čeža parko pušyse“, paklaidžioti ,,rainais nuo šešėlių takais“. Mano subtilioji gimnazistė puikiai jautė visus žodžius ir jų reikšmes ir tai taip džiugino, nes pastaruoju metu teko susidurti su atvejais, kai gimnazijų mokiniai nesupranta, ką reiškia ,,čežėti“, kas tas ,,rainas“, ,,tyvuliuoti“ ir netgi nemokėjo paaiškinti žodžio ,,naivus“ reikšmės. Gerokai stebina ir liūdina tas faktas, kad vaikams vis sunkiau skaityti lietuvių literatūros klasiką, kurios kalba sklandi, turtinga...

R.Granausko apsakymą perskaitėme besigrožėdamos pasakojimo subtilumu. Ankstyvos jaunystės prisiminimas lyg reto, tyro grožio perlas, paslėptas po smėliu ir vieną dieną atsargiai ištrauktas į dienos šviesą...

Tad šiandien pirmoji pažintis su R.Granausko kūryba tai mergaitei. Ir kai išėjau pas savo švendres po darbų, kai vėjas judino jas, o šios savu ritmu lingavo vėjyje ir vandeny, ir debesyse.... pamaniau, kad pasaulio pažinimas prasideda nuo, anot R.Granausko, sudėtingai paprastų klausimų.

Tad kodėl, kai pučia vėjas, visos švendrės siūbuoja, siūruoja, linguoja kiekviena vis kitaip?....

                                                   Daiva Mažiulytė                     
Ankstesni įrašai


      Mokinių pavasario atostogų metu lankėmės labiausiai reprezentuojančiame ir simboliškame Lietuvos istoriniame pastate – Valdovų rūmuose. Kai kuriems tai buvo pirmas apsilankymas šiuose rūmuose. Pirmoje ekskursijos dalyje pasivaikščiojome po įspūdingą archeologinį rezervatą, apžiūrėjome išlikusius autentiškus mūrus ir šioje teritorijoje aptiktus unikalius radinius. Ekskursiją tęsėme menėse ir privačiuose valdovų apartamentuose su atkurtais istoriniais vėlyvosios Gotikos, Renesanso ir ankstyvojo Baroko interjerais. Visus sužavėjo gobelenų istorija ir krosnių koklių meninė puošyba. Pabaigoje pakilome į rūmų bokšto apžvalgos aikštelę, nuo kurios atsivėrė nuostabi Vilniaus – valdovų miesto – panorama.
     Apsilankymas Lietuvos istorijos širdyje pakylėja, nustebina ir nepalieka abejingų.

Štai Velykos jau atėjo,

Aleliuja suskambėjo.

Žmonės skausmo daug iškentę,

Džiaugias Meilės, Taikos švente.

             (iš giesmės)

 

Stendą rengė bibliotekininkė Aušra Cibienė

 

KOVAS – SĄMONINGUMO DIDINIMO MĖNUO BE PATYČIŲ 2021

Patyčios

Viena iš ypač skaudžių problemų mokyklose – patyčios. Patyčios – tai nuolatinis fizinės ar psichologinės jėgos panaudojimas, sąmoningai siekiant sužeisti ar įskaudinti kitą asmenį, kuris negali ir nemoka savęs apginti. Vaikams svarbu mokytis atpažinti patyčias, nusiteikti nesityčioti iš kitų, rasti tinkamas išeitis, kai tyčiojamasi iš tavęs ar kito.

Šiandien pamėginome su mokiniais atsakyti į klausimą, kaip reikia elgtis, kad visi jaustųsi gerai.

 

 Užduotėlė „Be patyčių“

 

Veiklos tikslas - mokytis pastebėti atpažinti patyčias, ugdyti pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimų gebėjimus, užkirsti kelią patyčioms, smurtui, gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą ir skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio santykius.

Paklausiau mokinių nuomonės:

- kaip jaučiasi tas, iš kurio tyčiojamasi?

- kaip jaučiasi tas, kuris tyčiojasi?

- kodėl, kas nors tyčiojasi iš kito?

Parodžiau mokiniams „Elgesio be patyčių taisykles.

Parengė   Kristina Ivanova, Jolanta Grikštienė

  "O kas gi tu esi, Tėvyne, jei ne mes,
    jei ne mūs rankos, jei ne mūsų širdys?
   O kas gi esam mes, Tėvyne, jei ne tu, -
   kurios kiekvienas lašas – tavo mintys?“
                                  Justinas Marcinkevičius

 

Nepriklausomybė buvo siekis, kuris suvienijo tautą ir uždegė širdis. Su KOVO 11 - ąja !

Tad ir šiandien nepraraskime tikslo, kuris mus jungtų jau laisvoje šalyje: pagarbos vieni kitiems, vienybės ir gerovės siekio.

Mylėkime ir tikėkime ateities Lietuva, nes valstybę turėsime tokią, kokie būsime patys.

      Vaikų ligoninės onkohematologijos skyriuje kiekvienais metais vyksta Kaziuko mugė,  kurioje savo darbelius parduoda sunkiomis genetinėmis ir onkologinėmis ligomis sergantys vaikai.

      Vaikams labai svarbu, kad kiekvienas jų darbelis surastų savo šeimininką, todėl šiais metais Kaziuko mugė vyksta bekontakčiu būdu. Visi pinigai už parduotus vaikų ar jų tėvelių sukurtus darbelius atiteks vaikams.

 

Mugę organizavo mokytoja Svetlana Beinarovičienė ir onkohematologijos skyriaus auklėtoja Živilė Binkienė.