Aktualijos

Tarptautinė vaikų gynimo diena

Tarptautinė vaikų gynimo diena

       Kalendorinės vasaros pradžią žymi smagi šventė „VAIKŲ DIENA“. Vaikai kiekvieną dieną mus žavi drąsa, nesibaigiančia energija, darbštumu,  tikrumu ir nuoširdumu. Norime, kad kiekvienas vaikas galėtų džiaugtis nerūpestinga vaikyste, kurioje būtų gausu svajonių, žaidimų ir juoko.

Šią dieną vaikai džiaugėsi neįprasta pažintimi su Vilniumi.
Ankstesni įrašai


 

,,O kartą aš iki vakaro išbuvau prie upės, užsižiūrėjęs į nuskendusius debesis. Jie buvo balti, išdraikyti, ir žydrose jų properšose aš mačiau savo paties mintis, liūdnas ir nereikalingas... Ąžuolų viršūnės dar tebedegė saulėje, tik upės slėnis jau buvo juosvas. Po smakru tebejutau šiltą smėlį. Man pasirodė, kad kažkas – tylus ir didelis – guli po ąžuolais šalia manęs. Gal tas gražus vasaros vakaras….”

R.Granauskas

      Mokinių pavasario atostogų metu lankėmės labiausiai reprezentuojančiame ir simboliškame Lietuvos istoriniame pastate – Valdovų rūmuose. Kai kuriems tai buvo pirmas apsilankymas šiuose rūmuose. Pirmoje ekskursijos dalyje pasivaikščiojome po įspūdingą archeologinį rezervatą, apžiūrėjome išlikusius autentiškus mūrus ir šioje teritorijoje aptiktus unikalius radinius. Ekskursiją tęsėme menėse ir privačiuose valdovų apartamentuose su atkurtais istoriniais vėlyvosios Gotikos, Renesanso ir ankstyvojo Baroko interjerais. Visus sužavėjo gobelenų istorija ir krosnių koklių meninė puošyba. Pabaigoje pakilome į rūmų bokšto apžvalgos aikštelę, nuo kurios atsivėrė nuostabi Vilniaus – valdovų miesto – panorama.
     Apsilankymas Lietuvos istorijos širdyje pakylėja, nustebina ir nepalieka abejingų.

Štai Velykos jau atėjo,

Aleliuja suskambėjo.

Žmonės skausmo daug iškentę,

Džiaugias Meilės, Taikos švente.

             (iš giesmės)

 

Stendą rengė bibliotekininkė Aušra Cibienė

 

KOVAS – SĄMONINGUMO DIDINIMO MĖNUO BE PATYČIŲ 2021

Patyčios

Viena iš ypač skaudžių problemų mokyklose – patyčios. Patyčios – tai nuolatinis fizinės ar psichologinės jėgos panaudojimas, sąmoningai siekiant sužeisti ar įskaudinti kitą asmenį, kuris negali ir nemoka savęs apginti. Vaikams svarbu mokytis atpažinti patyčias, nusiteikti nesityčioti iš kitų, rasti tinkamas išeitis, kai tyčiojamasi iš tavęs ar kito.

Šiandien pamėginome su mokiniais atsakyti į klausimą, kaip reikia elgtis, kad visi jaustųsi gerai.

 

 Užduotėlė „Be patyčių“

 

Veiklos tikslas - mokytis pastebėti atpažinti patyčias, ugdyti pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimų gebėjimus, užkirsti kelią patyčioms, smurtui, gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą ir skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio santykius.

Paklausiau mokinių nuomonės:

- kaip jaučiasi tas, iš kurio tyčiojamasi?

- kaip jaučiasi tas, kuris tyčiojasi?

- kodėl, kas nors tyčiojasi iš kito?

Parodžiau mokiniams „Elgesio be patyčių taisykles.

Parengė   Kristina Ivanova, Jolanta Grikštienė

  "O kas gi tu esi, Tėvyne, jei ne mes,
    jei ne mūs rankos, jei ne mūsų širdys?
   O kas gi esam mes, Tėvyne, jei ne tu, -
   kurios kiekvienas lašas – tavo mintys?“
                                  Justinas Marcinkevičius

 

Nepriklausomybė buvo siekis, kuris suvienijo tautą ir uždegė širdis. Su KOVO 11 - ąja !

Tad ir šiandien nepraraskime tikslo, kuris mus jungtų jau laisvoje šalyje: pagarbos vieni kitiems, vienybės ir gerovės siekio.

Mylėkime ir tikėkime ateities Lietuva, nes valstybę turėsime tokią, kokie būsime patys.