Nuotolinis ugdymas

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1932 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ Pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 16 punktu dėl atostogų datų:

1-4 klasių mokiniams mokslo metų pabaigos data - 2021 m. birželio 15 d. (ugdymo proceso trukmė - 175 ugdymo dienos).

___________________________________________________________________________

Š. m. gruodžio 7 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo. Svarbiausi pakeitimai:

Pradinis ugdymas (1-4 kl.).

  • pradinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;
  • mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-12 kl.).

  • ugdymas mokyklose pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu;
  • žiemos (Kalėdų) atostogos vyks įprastai - 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Visi planuojami pasitarimai, susirinkimai rekomenduojami organizuoti tik nuotoliniu būdu.

Saugokime save ir kitus!

 


Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, Vilniaus m. savivaldybės  pavedimu ugdymo procesas 2020 m. lapkričio 30 - gruodžio17 d. organizuojamas nuotoliniu būdu 5-12 klasių mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.
 


Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną., Vilniaus m. savivaldybė priėmė sprendimą, kad  nuo 2020 m. lapkričio 7 - 29 d.vaikams pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas ugdymas vyks įprasta tvarka, o 5-12 klasių mokiniams-nuotoliniu būdu.
 
Centro priemonių planas nuotoliniam mokymui organizuoti

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašasNuotolinis mokymas Centre

 

            Paskelbus karantiną, J.Laužiko centre ugdymo procesas persikėlė į virtualią aplinką. Nors ligoninėse buvo sustabdytas paslaugų teikimas pacientams, tačiau reikalinga skubi pagalba buvo teikiama įprasta tvarka. Todėl besigydantiems mokiniams ir mokytojams teko mokyti(is) naujoje mokymosi aplinkoje. Centre buvo pasirinktas Google for Education nuotolinio ugdymo procesui užtikrinti reikalingų programų rinkinys. Mokytojai turėjo pasitelkti visas savo IKT srities žinias, mokytis, dalyvaujant mokymuose, konsultacijose ir vieniems iš kitų. Reikėjo sutelkti visą profesionalumą, norint tinkamai pasiruošti įgyvendinti nuotolinį mokymą. Dalyje gydymo įstaigų mokiniai naudojosi nešiojamais ir stacionariais kompiuteriais, kitose – Vilniaus miesto savivaldybės skirtais planšetiniais kompiuteriais.

            Per dešimt savaičių darbo virtualioje aplinkoje su mokiniais ne vienas mokytojas sukaupė savo asmeninius praktinių užduočių, ugdymo turinio pristatymų, priemonių vertinti ir įsivertinti, mokomųjų žaidimų ir kitų nuotoliniam ugdymui skirtų išteklių archyvą.

            Perėjimas dirbti virtualiose pamokose visiems kėlė nemažai iššūkių ir nuogastavimų, ar pavyks prisijungti į vaizdo pamokas, ar pavyks bendrauti ir mokytis su nepažįstamais vaikais. Tačiau jau po pirmųjų savaičių supratome, kad sekasi gerai, tobulėjame kiekvieną naują pamoką, mokiniai laiku sėkmingai jungiasi į pamokas, jų laukia ir aktyviai veikia. Žinoma, buvo nesklandumų, bet visų bendromis pastangomis juos taisėme, įgijome naujų patirčių, supratome ką turėtume tobulinti, kad kiekvienas besigydantis mokinys patirtų mokymosi sėkmę net ir pasikeitusiomis sąlygomis.
Rekomendacijos pedagogams, mokiniams ir jų tėvams


Ugdymas nuotoliniu būdu


 

Atnaujinta: 2021-04-26