Administracija

Genovaitė Petrauskienė
Direktorė

Antroji vadybinė kategorija

Kontaktai:
Telefonas: +370 5 233 28 77; mob. +370 699 10671

Ramunė Stanevičienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Trečioji vadybinė kategorija

Kontaktai:
Telefonas: +370 5 233 2877; mob. +370 698 70774

Loreta Naujikienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Trečioji vadybinė kategorija

Kontaktai:
Telefonas: +370 5 233 2877; mob. +370 678 28642

Kristina Ivanova
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Kontaktai:
Telefonas: +370 5 233 2877, mob. +370 656 21321