Veiklą reglamentuojantys dokumentai

NUOSTATAI 2015

STRATEGINIS PLANAS 2018-2022

VEIKLOS PLANAS 2018-2019

VEIKLOS UŽDUOTYS 2019

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2019-2020

MOKINIŲ PRIĖMIMO MOKYTIS TVARKA

ETIKOS KODEKSAS

VIDAUS DARBO TVARKOS APRAŠAS

BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 2019-2020 M.M
​ 
BIBLIOTEKOS VEIKLOS ATASKAITA 2018-2019 M.M

Atnaujinta: 2020-03-06