Veiklą reglamentuojantys dokumentai

2019 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA

2019 METŲ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS UGDYMUI VEIKLOS ATASKAITA

CENTRO NUOSTATAI

2018-2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS

2019-2020 M.M VEIKLOS PLANAS

VEIKLOS UŽDUOTYS IR ATASKAITOS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2019-2020

MOKINIŲ PRIĖMIMO MOKYTIS TVARKA

ETIKOS KODEKSAS

VIDAUS DARBO TVARKOS APRAŠAS

BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 2019-2020 M.M
​ 

Atnaujinta: 2020-07-02