Veiklą reglamentuojantys dokumentai

2019 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA

CENTRO NUOSTATAI

2018-2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS

2019-2020 M.M VEIKLOS PLANAS

2019-2020 M.M. METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PROGRAMA

2019-2020 M.M.KALBŲ, DORINIO IR PRADINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS DARBO PLANAS

2019-2020 M.M.GAMTOS, SOCIALINIŲ IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS DARBO PLANAS

2019-2020 M.M. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

2020 METŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS ATASKAITA

2019-2020 M.M. BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS
​ 
2019-2020 M.M. BENDROJI CENTRO VEIKLOS ATASKAITA

VIDAUS DARBO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

 

 

Atnaujinta: 2020-07-15