Ugdymas

MOKINIŲ MOKYMO STACIONARINĖJE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE IR NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

UGDYMO PLANAS

DĖL MOKYMO LIGONINIŲ MOKYKLOSE (LIGONINIŲ KLASĖSE)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 35 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS DĖL UGDYMO NUO 2 DIENOS

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

Atnaujinta: 2019-02-26