Ugdymas


UGDYMO PLANAS 2019-2020 m.m, 2020-2021 m.m

MOKINIŲ MOKYMO STACIONARINĖJE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE IR NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

UGDYMO PLANAS 2017-2018 m.m, 2018-2019 m.m

DĖL MOKYMO LIGONINIŲ MOKYKLOSE (LIGONINIŲ KLASĖSE)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

Atnaujinta: 2019-09-20