Veiklą reglamentuojantys dokumentai

2020 M. CENTRO NUOSTATAI

2018-2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS

2021 M. BENDRASIS PLANAS

2020-2021 I PUSMEČIO VEIKLOS PLANAS

2020-2021 M.M. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS I PUSMEČIUI

VIDAUS DARBO TVARKOS APRAŠAS

2019-2020 M.M. BENDROJI CENTRO VEIKLOS ATASKAITA

2019 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA

DIREKTORĖS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 2021 M.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ UGDYMUI EINAMŲJŲ 2021 METŲ UŽDUOTYS

BIBLIOTEKOS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

 

 

Atnaujinta: 2021-03-31