Sveika mokykla

  Sveika mokykla”

        Esame sveikatą stiprinanti mokykla.

        Šio projekto tikslas- stiprinti mokinių ir kitų centro bendruomenės narių fizinę, protinę ir dvasinę sveikatą bei bendradarbiaujant su gydymo įstaigų medicinos personalu, kurti integruotą, visapusišką sveikatą stiprinančią sistemą  bei sveikatai palankią aplinką.

        Bendromis visų pastangomis puoselėjama vaikų sveikata, formuojami gyvenimo įgūdžiai,  plėtojama veikla atsižvelgiant į vaiko raidos ypatumus.

 

Sveikatos kelias”

 

 Sveikatos stiprinimo programa 

SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS STATUSO PAŽYMĖJIMAS

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA

 

MOKYTOJŲ APKLAUSOS REZULTATAI

 

Atnaujinta: 2022-04-04