Sveikučio ir Ligučio patriotinis žygis po Vilnių

                                                 Gedulo ir vilties dienos paminėjimas ​


      Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, kaip ir kasmet, inicijavo Birželio 14 – osios - Gedulo ir vilties dienos minėjimą Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose. Šią dieną prisimenami 1941 m. birželio 14 d. prasidėję Lietuvos gyventojų trėmimai, kai per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių, iš kurių 5 060 buvo vaikai iki šešiolikos metų amžiaus.
      Šiemet Tarptautinė komisija Lietuvos mokykloms pasiūlė organizuoti renginius tema „Tremties vaikų žaislai“. Minėjimui idėja kilo iš tremtinių atsiminimų, kuriuose aprašomas į nežmoniškas sąlygas pakliuvusių vaikų gyvenimas: artimųjų ligos ar netektys, sunkus darbas, nuolatinis maisto trūkumas, bet kartu ir vaikiškas noras žaisti, draugauti - turėti vaikystę. Tačiau stipriausias vaikų troškimas buvo kitas, - kad išgyventų jų šeimos, kad galėtų kada nors dar sugrįžti į Lietuvą. Todėl tremtį išgyvenusių žmonių atsiminimuose dažnai kartojasi panaši mintis, jog vaikams atsidūrus Sibire - jų vaikystė pasibaigė iš karto. Šia akcija siekiama išsaugoti istorinę atmintį kitokiu būdu – sukurti vaikų emocinį ryšį su praeitimi ir taip išmokyti pažinti istoriją širdimi. Siekėme, kad jie pakalbėtų apie tai, kaip tremiamos šeimos, tremiami vaikai jautėsi. Vaikams žaislai yra labai svarbus pasaulio pažinimo įrankis. Svarbu susipažinti, kokiais žaislais žaidė ištremti vaikai, kokius žaislus turėjo, kokius pasidarė būdami tremtyje. Dar iki vyksiančių renginių, ruošiantis paminėjimams, mokytojai su mokiniais skaitė ir aptarė tremtinių prisiminimus. Remiantis atsiminimais, mokiniai patys bandė sukurti žaislus, kokius galėjo vaikai tremtyje pasigaminti iš laikraščių, medžio, medžiagos skiaučių ar senų skudurų.

 

Surask lobį 

         Didžiausias lobis – mus supanti nuostabioji gamta, tuo įsitikino ir mokiniai, ieškantys pušų ir eglių kankorėžių, gėlių, žolelių, žievelių žaliame Verkių regioniniame parke. Vaikai išmoko skirti augalų rūšis, savybes, panaudojimą.


Vaikų vasaros poilsio programa „Sveikučio ir Ligučio patriotinis žygis po Vilnių“ gavo Vilniaus m. Savivaldybės finansavimą (2019-05-07)

 

        Centre planuojama vykdyti tęstinę, nuo 2012 metų jau aštuntąją, Vaikų vasaros poilsio programą. Programa „Sveikučio ir Ligučio patriotinis žygis po Vilnių“ planuojama birželio 3-14 dienomis Reabilitacijos centro ,,Pušyno kelias“ Vaikų reabilitacijos skyriaus ir Vaiko raidos centre esantiems vaikams. Centras  sėkmingai dalyvavo Vaikų vasaros poilsio programų konkurse: Vilniaus m. Savivaldybė skyrė 450 eurų finansavimą. Šiais metais numatoma pagrindinį akcentą skirti Vilniaus jubiliejui, edukacinėms pažintinėms išvykoms į gamtą, patriotiškumo, pilietinio ir tautinio tapatumo formavimui. Programoje dalyvaus 1-4 klasių mokiniai, mokytojams talkins ir vyresniųjų klasių mokiniai, ugdomi Centre ir norintys savanoriauti. Kartu su gerais bičiuliais – Sveikučiu ir Ligučiu – vaikai susipažins su Vilniaus istorija, kultūriniu paveldu, aplankys įžymiausias ir įdomiausias Vilniaus vietas, keliaus po Verkių regioninį parką, dalyvaus pilietiškumo renginiuose, konkursuose, viktorinose.

 

Planuojama vaikų vasaros poilsio programa „Sveikučio ir Ligučio patriotinis žygis po Vilnių“ (2019-02-21)
 

         Centre planuojama toliau vykdyti tęstinę, nuo 2012 metų jau aštuntąją, Vaikų vasaros poilsio programą. Programa „Sveikučio ir Ligučio patriotinis žygis po Vilnių“ planuojama birželio 3-14 dienomis Reabilitacijos centro ,,Pušyno kelias“ ir Vaiko raidos centre. Šiais metais numatoma pagrindinį akcentą skirti Vilniaus jubiliejui, edukacinėms pažintinėms išvykoms į gamtą, patriotiškumo, pilietinio ir tautinio tapatumo formavimui. Programoje dalyvaus 1-4 klasių mokiniai, mokytojams talkins ir vyresniųjų klasių mokiniai, ugdomi Centre ir norintys savanoriauti. Kartu su gerais bičiuliais – Sveikučiu ir Ligučiu – vaikai susipažins su Vilniaus istorija, kultūriniu paveldu, aplankys įžymiausias ir įdomiausias Vilniaus vietas, keliaus po Verkių regioninį parką, dalyvaus pilietiškumo renginiuose, konkursuose, viktorinose. Centras ketina Vilniaus miesto Savivaldybei teikti paraišką dėl dalyvavimo Vaikų vasaros poilsio programų konkurse.
 

Atnaujinta: 2019-06-26